Informacja

Informacja dla zdających egzamin z kwalifikacji w sesji zimowej styczeń-luty 2018r.
T.7 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
T.8 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
w sesji: styczeń- luty 2018r.

1. Zestawy egzaminacyjne do części pisemnej egzaminu zawodowego

Podczas części pisemnej egzaminu zawodowego przeprowadzanej z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi każdy zdający otrzymuje zestaw egzaminacyjny, w skład którego wchodzą: - ARKUSZ EGZAMINACYJNY – broszura zawierająca instrukcję dla zdającego i test składający się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. - KARTA ODPOWIEDZI

2. Zestawy egzaminacyjne do części praktycznej egzaminu zawodowego

Podczas części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający otrzymuje zestaw egzaminacyjny, w skład którego wchodzą: - ARKUSZ EGZAMINACYJNY – broszura zawierająca instrukcję dla zdającego, treść zadania egzaminacyjnego z dokumentacją do jego wykonania. - KARTA OCENY.

Sesja zimowa: styczeń–luty 2018 r.
Egzamin w którym jedynym rezultatem jest dokumentacja. Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
Część pisemna Część praktyczna
11 stycznia 2018r.
T. 7 - godz. 10.00
T. 8 - godz. 12.00
czas pracy 60 minut
10 stycznia 2018r.
T. 7- godzina 9.00
T. 8- godz. 13.00
czas pracy 150 minut
23 marca 2018r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

Na egzamin należy zabrać dowód tożsamości .
Życzymy jak najlepszych wyników!

 


Przykładowe testy:

t_07_2016_08_01.pdf

t_07_2016_08_X.pdf

t_07_2017_01_01.pdf

t_07_2017_01_X.pdf

 t_07_2017_06_01.pdf

t_08_2016_01_01.pdf

t_08_2016_01_X.pdf

t_08_2016_08_X_kolor.pdf

t_08_2017_01_01_kolor.pdf

t_08_2017_01_X.pdf

t_08_2017_06_X_kolor.pdf

 

Losowe zdjęcie z galerii

Logowanie

Copyright © 2012. ZSiPO w Magnuszewie.