Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie ogłasza nabór do Szkoły Policealnej dla dorosłych na kierunku Technik turystyki wiejskiej. Semestr rozpoczyna się 1.02.2018r. Nauka trwa dwa lata i obejmuje 4 semestry. Zapraszamy wszystkich chętnych do zdobycia nowych kwalifikacji.

 Harmonogram rekrutacji 2017/2018.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych

Od 24 listopada godz.10.00 do 29 listopada do godz.16.00.

Weryfikacja wniosków o  przyjęcie do szkoły i innych  złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną. Od 24 listopada do 12 grudnia
Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy zakwalifikowanych. Przy składaniu wniosków
Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych Do 13 grudnia
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego  o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Do 14 grudnia do godz.12.00
Podanie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Do 15 grudnia do godz. 16.00

 Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły
2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (liceum lub technikum).
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki praktycznej zawodu.

 

 Podanie (PDF)

Losowe zdjęcie z galerii

Logowanie

Copyright © 2012. ZSiPO w Magnuszewie.