Informacja o zestawach egzaminacyjnych

Uwaga słuchacze!!!

Informacja o zestawach egzaminacyjnych dla zdających egzamin z kwalifikacji -  

T.7  Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

w sesji   czerwiec – lipiec 2017r.

1. Zestawy egzaminacyjne do części pisemnej egzaminu zawodowego

a. Podczas części pisemnej egzaminu zawodowego przeprowadzanej z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi każdy zdający otrzymuje zestaw egzaminacyjny, w skład którego wchodzą:

ARKUSZ EGZAMINACYJNY – broszura zawierająca instrukcję dla zdającego i test składający się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa.

KARTA ODPOWIEDZI

2. Zestawy egzaminacyjne do części praktycznej egzaminu zawodowego

Podczas części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający otrzymuje zestaw egzaminacyjny, w skład którego wchodzą:

ARKUSZ EGZAMINACYJNY – broszura zawierająca instrukcję dla zdającego, treść zadania egzaminacyjnego z dokumentacją do jego wykonania.

KARTA OCENY. 

Sesja 2.: czerwiec – lipiec 2017 r
Egzamin w którym jedynym rezultatem jest dokumentacja. Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
Część pisemna Część praktyczna

20 czerwca 2017 r.

godzina  10.00

czas pracy 60 minut

26 czerwca 2017 r.

Godzina 9.00

czas pracy 150 minut

25 sierpnia 2017 r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

Przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami są zamieszczone w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, dostępnych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) i ośmiu komisji okręgowych. Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej udostępnione są również przykładowe zadania egzaminacyjne do części praktycznej egzaminu wraz z zasadami oceniania, zastosowane w ubiegłych latach.

Losowe zdjęcie z galerii

Logowanie

Copyright © 2012. ZSiPO w Magnuszewie.