Terminarz zjazdów w szkole policealnej w lutym 2018r.

Lp. Termin Przedmiot/prowadzący /liczba godzin
1 17.02.2018r.

Działalność turystyczna na obszarach wiejskich – 5- BW

Usługi agroturystyczne- 5 BW

2 18.02.2018 r.

Działalność turystyczna na obszarach wiejskich – 5- BW

Usługi agroturystyczne- 5 BW

3 24.02.2018 r.

Działalność turystyczna na obszarach wiejskich – 4 BW

Usługi agroturystyczne- 5BW

4 25. 02.2018 r.

Działalność turystyczna na obszarach wiejskich – 4 BW

Usługi agroturystyczne- 4BW

Produkcja rolnicza-1 BW

5 10.03.2018r.

Produkcja rolnicza-2 BW

Usługi agroturystyczne- 3 BW

Prowadzenie produkcji rolniczej- 2 (kzp) BW

Usługi żywieniowe- 1 (kzp) BW

6 11.03.2018r.

Działalność turystyczna na obszarach wiejskich – 4 BW

Usługi żywieniowe- 2 (kzp) BW

Usługi noclegowe-1 (kzp) BW

Prowadzenie produkcji rolniczej- 2 (kzp) BW                                    

7 24.03.2018r.

Działalność turystyczna na obszarach wiejskich – 2 BW

Obsługa turystyczna-4 BW

Prowadzenie produkcji rolniczej- 3 (kzp) BW                                    

8 25.03.2018r.

Działalność turystyczna na obszarach wiejskich – 4 BW

Prowadzenie produkcji rolniczej- 4 (kzp) BW

Usługi żywieniowe- 1 (kzp) BW

Informacja

Informacja dla zdających egzamin z kwalifikacji w sesji zimowej styczeń-luty 2018r.
T.7 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
T.8 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
w sesji: styczeń- luty 2018r.

1. Zestawy egzaminacyjne do części pisemnej egzaminu zawodowego

Podczas części pisemnej egzaminu zawodowego przeprowadzanej z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi każdy zdający otrzymuje zestaw egzaminacyjny, w skład którego wchodzą: - ARKUSZ EGZAMINACYJNY – broszura zawierająca instrukcję dla zdającego i test składający się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa. - KARTA ODPOWIEDZI

2. Zestawy egzaminacyjne do części praktycznej egzaminu zawodowego

Podczas części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający otrzymuje zestaw egzaminacyjny, w skład którego wchodzą: - ARKUSZ EGZAMINACYJNY – broszura zawierająca instrukcję dla zdającego, treść zadania egzaminacyjnego z dokumentacją do jego wykonania. - KARTA OCENY.

Sesja zimowa: styczeń–luty 2018 r.
Egzamin w którym jedynym rezultatem jest dokumentacja. Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
Część pisemna Część praktyczna
11 stycznia 2018r.
T. 7 - godz. 10.00
T. 8 - godz. 12.00
czas pracy 60 minut
10 stycznia 2018r.
T. 7- godzina 9.00
T. 8- godz. 13.00
czas pracy 150 minut
23 marca 2018r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

Na egzamin należy zabrać dowód tożsamości .
Życzymy jak najlepszych wyników!

 


Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie ogłasza nabór do Szkoły Policealnej dla dorosłych na kierunku Technik turystyki wiejskiej. Semestr rozpoczyna się 1.02.2018r. Nauka trwa dwa lata i obejmuje 4 semestry. Zapraszamy wszystkich chętnych do zdobycia nowych kwalifikacji.

Czytaj więcej...

TERMINARZ ZJAZDÓW NA SEM IV

 TERMINARZ ZJAZDÓW NA SEM IV

Szkoła Policealna

Lp. Data Rodzaj zajęć
1 09.09.2017 Usługi agroturystyczne
2 10.09.2017 Usługi agroturystyczne
3 16.09.2017 Prowadzenie produkcji rolnej gr. I
4 17.09.2017 Usługi żywieniowe gr. I
5 23. 09.2017 Prowadzenie produkcji rolnej gr. II
6 24.09.2017 Usługi żywieniowe gr. II
7 07.10.2017 Prowadzenie produkcji rolnej gr. I
8 08.10.2017 Usługi żywieniowe gr .I
9 21.10.2017 Prowadzenie produkcji rolnej gr. II
10 22.10.2017 Usługi żywieniowe gr. II
11 28.10.2017 Produkcja rolnicza ; Usługi agroturystyczne
12 29.10.2017 Produkcja rolnicza (p. Niespodziewańska) 4h; J. angielski 6h
13 04.11.2017 Produkcja rolnicza ; Usługi agroturystyczne
14 05.11.2017 Produkcja rolnicza (p. Niespodziewańska) 4h; J. angielski 6h
15 18.11.2017 Usługi noclegowe gr. I
16 19.11.2017 Prowadzenie produkcji rolnej gr. I; Usługi żywieniowe gr. I
17 25.11.2017 Usługi noclegowe gr. II
18 26.11.2017 Prowadzenie produkcji rolnej gr. II; Usługi żywieniowe gr. II
19 02.12.2017 Usługi agroturystyczne (egzamin)
20 03.12.2017 Produkcja rolnicza (p. Niespodziewańska) 4h; J. angielski 6h
21 09.12.2017 Usługi noclegowe gr. I (egzamin)
22 10.12.2017 Prowadzenie produkcji rolnej gr. I (egzamin); Usługi żywieniowe
gr. I (egzamin)
23 16.12.2017 Produkcja rolnicza (p. Niespodziewańska) 3h; J. angielski 7h
24 17.12.2017 Prowadzenie produkcji rolnej gr. II (egzamin); Usługi żywieniowe
gr. II (egzamin)
25 06.01.2017 Usługi noclegowe gr. II (egzamin)
26 07.01.2017 Produkcja rolnicza (egzamin)

 

 

Ogłoszenie

Uwaga Słuchacze szkoły policealnej!
Proszę o złożenie do 10.09 2017r. deklaracji
przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji T.7 lub T.8
w terminie styczeń 2018r.

Ważna informacja dla słuchaczy szkoły policealnej !!

Ważna informacja dla słuchaczy szkoły policealnej !!
Informuję, że część pisemna egzaminu z kwalifikacji T.07 odbędzie się 20 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00 i będzie trwała około 60 min.
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji T.07 odbędzie się 26 czerwca 2017 r. o godzinie 9.00 i będzie trwała około 150 min.

Każdy zdający w części pisemnej i praktycznej z wykorzystaniem arkuszy eg-zaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty. Zdający powinien przybyć na egzamin z dokumentem tożsamo-ści, na około 15 minut przed egzaminem, który będzie się odbywał na sali gim-nastycznej ZSiPO w Magnuszewie.

Wszystkim zdającym życzymy bardzo dobrych wyników z egzaminów!

Informacja

Informacja o zestawach egzaminacyjnych

Uwaga słuchacze!!!

Informacja o zestawach egzaminacyjnych dla zdających egzamin z kwalifikacji -  

T.7  Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

w sesji   czerwiec – lipiec 2017r.

1. Zestawy egzaminacyjne do części pisemnej egzaminu zawodowego

a. Podczas części pisemnej egzaminu zawodowego przeprowadzanej z wykorzystaniem arkuszy i kart odpowiedzi każdy zdający otrzymuje zestaw egzaminacyjny, w skład którego wchodzą:

ARKUSZ EGZAMINACYJNY – broszura zawierająca instrukcję dla zdającego i test składający się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa.

KARTA ODPOWIEDZI

2. Zestawy egzaminacyjne do części praktycznej egzaminu zawodowego

Podczas części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający otrzymuje zestaw egzaminacyjny, w skład którego wchodzą:

ARKUSZ EGZAMINACYJNY – broszura zawierająca instrukcję dla zdającego, treść zadania egzaminacyjnego z dokumentacją do jego wykonania.

KARTA OCENY. 

Sesja 2.: czerwiec – lipiec 2017 r
Egzamin w którym jedynym rezultatem jest dokumentacja. Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
Część pisemna Część praktyczna

20 czerwca 2017 r.

godzina  10.00

czas pracy 60 minut

26 czerwca 2017 r.

Godzina 9.00

czas pracy 150 minut

25 sierpnia 2017 r.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań, oraz może mieć kalkulator prosty.

Przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami są zamieszczone w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, dostępnych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) i ośmiu komisji okręgowych. Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej udostępnione są również przykładowe zadania egzaminacyjne do części praktycznej egzaminu wraz z zasadami oceniania, zastosowane w ubiegłych latach.

Więcej artykułów…

  1. Terminarz zjazdów - semestr III

Losowe zdjęcie z galerii

Logowanie

Copyright © 2012. ZSiPO w Magnuszewie.