Rada Rodziców po raz kolejny zwraca się do Państwa z prośbą o DOBROWOLNE wpłaty na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły. Pieniądze pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, a ich dobro jest dla nas najważniejsze.

Dzięki wpłatom mamy możliwość wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, zakup pomocy dydaktycznych, konkursy szkolne i międzyszkolne, wycieczki, uroczystości i imprezy np. (zabawa choinkowa, dzień dziecka, święto szkoły), nagrody dla uczniów oraz zakup książek do naszej biblioteki(ostatni zakup z rady Rodziców to wykładziny do dwóch oddziałów Przedszkolnych).

Każda wpłacona złotówka trafia do naszych uczniów pod różnymi postaciami. Zgromadzone pieniądze wydatkowane są zgodnie z celami ustalonymi przez Radę Rodziców w porozumieniu z Dyrekcją szkoły.

W tym roku kwota rocznej składki proponowana przez Radę Rodziców to 50 zł od Rodziny. Wpłat można dokonywać kwartalnie, półrocznie lub jednorazowo. Każda wpłata jest mile widziana i zostanie dobrze wykorzystana.

Pieniądze można wpłacać w sekretariacie szkoły, u wychowawców lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców. W tytule wpłaty proszę podać imię, nazwisko i klasę dziecka.

07 8002 0004 0044 3344 2001 0001

Wszyscy mamy wspólny cel „By szkoła do której uczęszczają nasze dzieci była profesjonalnie wyposażona i aby oprócz zajęć dydaktycznych odbywały się w niej uroczystości oraz imprezy sprzyjające integracji”.

Rodzicom którzy już wpłacili serdecznie dziękujemy

 

Prezentujemy ostatni zakup z dla Naszych dzieci ze środków Rady Rodziców

dywany

Losowe zdjęcie z galerii

Logowanie

Copyright © 2012. ZSiPO w Magnuszewie.