Ogłoszenie

Ogłoszenie nr 105382 - 2017 z dnia 2017-07-07 r.
Magnuszew: Zakup artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej i przedszkolnej wraz z dostawą do wskazanego miejsca
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Treść ogłoszenia (PDF)

Ogłoszenie

Informacje dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT (PDF)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 534405-N-2017
Data: 19/06/2017

Ogłoszenie (PDF)

Ogłoszenie

Ogłoszenie nr 534405-N-2017 z dnia 2017-06-19 r.
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie: Zakup artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej i przedszkolnej wraz z dostawą do wskazanego miejsca

Ogłoszenie (PDF)

Specyfikacja (PDF)

Losowe zdjęcie z galerii

Logowanie

Copyright © 2012. ZSiPO w Magnuszewie.