Komunikat

Rada Rodziców po raz kolejny zwraca się do Państwa z prośbą o DOBROWOLNE wpłaty na rzecz Rady Rodziców naszej szkoły. Pieniądze pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, a ich dobro jest dla nas najważniejsze.

Dzięki wpłatom mamy możliwość wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, zakup pomocy dydaktycznych, konkursy szkolne i międzyszkolne, wycieczki, uroczystości i imprezy np. (zabawa choinkowa, dzień dziecka, święto szkoły), nagrody dla uczniów oraz zakup książek do naszej biblioteki(ostatni zakup z rady Rodziców to wykładziny do dwóch oddziałów Przedszkolnych).

Każda wpłacona złotówka trafia do naszych uczniów pod różnymi postaciami. Zgromadzone pieniądze wydatkowane są zgodnie z celami ustalonymi przez Radę Rodziców w porozumieniu z Dyrekcją szkoły.

W tym roku kwota rocznej składki proponowana przez Radę Rodziców to 50 zł od Rodziny. Wpłat można dokonywać kwartalnie, półrocznie lub jednorazowo. Każda wpłata jest mile widziana i zostanie dobrze wykorzystana.

Pieniądze można wpłacać w sekretariacie szkoły, u wychowawców lub bezpośrednio na konto Rady Rodziców. W tytule wpłaty proszę podać imię, nazwisko i klasę dziecka.

07 8002 0004 0044 3344 2001 0001

Wszyscy mamy wspólny cel „By szkoła do której uczęszczają nasze dzieci była profesjonalnie wyposażona i aby oprócz zajęć dydaktycznych odbywały się w niej uroczystości oraz imprezy sprzyjające integracji”.

Rodzicom którzy już wpłacili serdecznie dziękujemy

 

Prezentujemy ostatni zakup z dla Naszych dzieci ze środków Rady Rodziców

dywany

Rada Rodziców ZSiPO

Skład Rady Rodziców przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie
w roku szkolnym 2016/2017

 

1. Marcin Buczek – przewodniczący

2. Anna Dróżdż - zastępca przewodniczącego

3. Edyta Supeł – skarbnik

4. Danuta Kawecka – sekretarz

5. Anna Oziembło-Knyt

6. Agnieszka Łoskot

7. Kinga Domeradzka

8. Ilona Wiśniewska

9. Monika Jankowska

10. Katarzyna Knyt

11. Małgorzata Bogucka

12. Joanna Kocyk

13. Marta Kurzepa

14. Marta Frączek

15. Agnieszka Góraj

16. Ewa Kocyk

17. Marta Czaplarska

18. Aneta Petryka

19. Joanna Piętka

20. Edyta Kuźma

21. Jolanta Świerczyńska

22. Monika Chojecka

23. Sylwia Marchewka

24. Beata Puzianowska

25. Barbara Wojtas

26. Dariusz Skwira

27. Monika Michalczyk

Co to właściwie jest ta Rada Rodziców?

Co to właściwie jest ta Rada Rodziców?
Otóż dawno, dawno temu kiedy jeszcze szkoła musiała radzić sobie ze wszystkim sama. Często brakowało jej czasu, ludzi i pieniędzy potrzebnych do osiągnięcia tego czego pragnęła dla swoich wychowanków. Przyszli do niej wówczas rodzice uczniów olśnieni odkryciem, że im również zależy na spełnieniu marzeń o szkole idealnej. Zaoferowali więc swoją pomoc.
I tak po dziś dzień grupa wybranych rodziców zasięga języka u dyrektora i pośród swoich ziomków, co by się tam dzieciakom przydało, aby im czas w szkole płynął przyjemniej. Każda rodzina wpłaca datek, udziela się w akcjach i cieszy radością potomków.
I my tam jesteśmy i dzieło kontynuujemy i serce nam rośnie, kiedy widzimy jak one biorą z nas przykład, łączą siły i pomagają innym.

Największą sztuką w życiu jest umieć
nie swoje, a drugiego potrzeby zrozumieć.

Losowe zdjęcie z galerii

Logowanie

Copyright © 2012. ZSiPO w Magnuszewie.