OGŁOSZENIE O PRZETARGU nr 2021/BZP 00172126/01 z dnia 2021-09-07

Zakup i dostawa artykułów spożywczych na potrzeby stołówki szkolnej i przedszkolnej.