Zamówienia publiczne

Art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że zamawiający, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, obowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego.


Warning: Creating default object from empty value in /home/magnuszew/ftp/bip/components/com_govarticle/views/category/tmpl/default_articles.php on line 20