REGULAMIN I SZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO Moja Mama

REGULAMIN I SZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO
Moja Mama

„Ona mi pierwsza pokazała księżyc
i pierwszy śnieg na świerkach,
i pierwszy deszcz.

Byłem wtedy mały jak muszelka,
a czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne.”

Konstanty Ildefons Gałczyński „Spotkanie z matką” (fragment)

Serdecznie zapraszam do udziału w I Szkolnym Konkursie Poetyckim.

Cele konkursu:
- budzenie wrażliwości poetyckiej u uczniów,
- doskonalenie umiejętności językowych;
- rozwijanie uzdolnień literackich dzieci;
- poszukiwanie nowych talentów;
- wzmacnianie postaw prorodzinnych.

Tematyka konkursu:
Tematem konkursu jest próba poetyckiego wyrażenia uczuć w postaci wiersza adresowanego do Mamy.

Adresaci konkursu:
Konkurs jest adresowany do uczniów kl. IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum.

Wyróżnione będą trzy kategorie wiekowe:
1. Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej.
2. Uczniowie klas I-III gimnazjum.
3. Uczniowie liceum.

Wymogi formalne:
1. Uczestnik konkursu powinien złożyć jeden wiersz, samodzielnie napisany, nigdzie do tej pory niepublikowany i nienagradzany.
2. Praca nie może przekroczyć jednej kartki formatu A-4 wydruku komputerowego.
3. Na odwrocie wydruku należy zamieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa, do której uczęszcza; dopisek I Szkolny Konkurs Poetycki Moja Mama. Ponadto należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie i publikację utworu (Załącznik nr 1 do regulaminu – dostępny na stronie internetowej szkoły lub u p. L.Ciży).
4. Obowiązuje czcionka Times New Roman 12.
5. Prace podpisane należy dostarczyć do Pani Lidii Ciży ( sala nr 11) do 5 maja 2017 roku.

Kryteria oceny pracy:
Prace będą oceniane pod względem:
- zgodności z tematem;
- doboru środków artystycznego wyrazu;
- oryginalności ujęcia tematu;
- wartości literackiej.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 maja 2017 roku. Informacje o wynikach zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
2. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wyłoni laureatów w poszczególnych kategoriach. Laureaci konkursu uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi i dyplomami.
3. Wiersze zostaną wydane I Szkolnym Tomiku Poezji 2017 Moja Mama.

 

Zapraszam
nauczyciel języka polskiego
Lidia Ciża

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu I Szkolnego Konkursu Poetyckiego Moja Mama

Losowe zdjęcie z galerii

Zajrzyj tam:

 

 

Logowanie

Copyright © 2012. ZSiPO w Magnuszewie.