Pliki dla nauczycieli

Niezbędnik nauczyciela

Dokument w arkuszu kalkulacyjnym do obliczania średnich...  Klasyfikacja.xls

Przykładowe wzory dokumentów (deklaracje, zgody, ocena niedostateczna)...  wzory.zip

 

Edukacja - wiadomości

EDUNEWS.PL - portal o nowoczesnej edukacji - Aktualności

Portal o nowoczesnej edukacji - dla nauczycieli i edukatorów oraz osób uczących się. Codziennie najnowsze informacje edukacyjne z kraju i świata.
  • Ruszają właśnie zapisy dla nauczycieli na bezpłatne multimedialne scenariusze lekcji „Wiem. Czuję… Pomagam!”. Już od teraz każdy nauczyciel może otrzymać od Kulczyk Foundation zeszyt wraz z płytą zawierający scenariusze lekcji przeznaczone dla dzieci w wieku 6-9 lat. Zawarte w nim inspiracje do zajęć powstały na podstawie wydanego w tym roku przez Kulczyk Foundation audiobooka „Mądre bajki z całego świata”.

  • Nikt z nas nie uczył się w szkole - nie uczy także dziś - jak w osiąganiu celów przekraczać granice komfortu i strefę osobistego bezpieczeństwa. A przecież dopiero wyjście poza te obszary uruchamia w nas ogromną siłę do przeprowadzenia zmian w naszym życiu i własnym rozwoju.

  • Bez większego rozgłosu – a szkoda! – przeszło opublikowanie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE) „Informatora o egzaminie ósmoklasisty” wraz z całą kolekcją szczegółowych informatorów poświęconych przedmiotom egzaminacyjnym, a więc językowi polskiemu, matematyce oraz siedmiu językom obcym do wyboru. Szkoda, bo to niezwykle ważne dokumenty, stanowiące dopełnienie reformy systemu oświaty wprowadzonej przez rząd PiS.

  • Takie słowa można często usłyszeć w szkole i na uniwersytecie. Jest formą uzasadniania do czego się dana wiedza przyda. Przyda się... na egzaminie. Czy to uzasadnienie jest wystarczające? Pytam w kontekście spadającej motywacji do nauki. Bo nie wszyscy uczą się dla stopni i dobre oceny nie są zawsze wiarygodną przepustką do kariery. I oni to czasem wiedzą. Uczniowie i studenci. Widzą nieprzystawalność niektórych treści do współczesnego świata.

  • Niewiele jest pojęć w dziedzinie edukacji i wychowania, które cieszą się większą popularnością i budząc cieplejsze odczucia w społeczeństwie niż „dobro dziecka”. Owo „dobro” zdaje się być przedmiotem największego i zadziwiająco zgodnego pożądania rodziców i nauczycieli – po prostu wszyscy go chcą! Diabeł jednak, jak zwykle, tkwi w kwestiach szczegółowych.


Przepisy - Karta nauczyciela

ZAWSZE AKTUALNA WERSJA KARTY NAUCZYCIELA
z dnia 26 stycznia 1982 r.
Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 i Nr 170, poz. 1218) 
ogłoszono dnia 8 czerwca 2006 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r. 
historia od dnia 7 lipca 2003 r.

Link:

>>> KARTA NAUCZYCIELA <<<

Przepisy - Ustawa o systemie oświaty

ZAWSZE AKTUALNA WERSJA USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY
z dnia 7 września 1991 r. 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043) 
ogłoszono dnia 2 grudnia 2004 r. obowiązuje od dnia 25 października 1991 r. 
historia od dnia 21 czerwca 1996 r.

Link:

>>> USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY <<<

Humor z zeszytów

Aleksander Głowacki to panieńskie nazwisko Bolesława Prusa.

Aleksander Wielki był dlatego sławny, bo założył wielkie reformy.

Alkoholików dzielimy na pijących i niepijących.

Amerykę odkrył niejaki Colombo.

Andromaka była wdową, jakiej wielu mężów mogło sobie życzyć.

Andrzej Radek myślał, że nauczyciel da mu w skórę, ale było odwrotnie.

Anielka głęboko się nasiliła i tak skonała.

Czytaj więcej...

Losowe zdjęcie z galerii

Zajrzyj tam:

Logowanie

Copyright © 2012. ZSiPO w Magnuszewie.