Regulamin udostępniania podręczników uczniom klas I SP

Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników
 „Nasz Elementarz”, z których korzystać będą w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas pierwszych.

 1. Podręczniki do Edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego dla klas I Szkoły Podstawowej są własnością Szkoły.
 2. Szkoła Podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową.
 3. Szkoła Podstawowa przekazuje  uczniom materiały ćwiczeniowe z obowiązkiem zwrotu..
 4. Na stronie MEN  17 października br. ukazał się komunikat skierowany do rodziców dotyczący zwrotu kosztów uszkodzonego podręcznika „Nasz elementarz”  na rachunek MEN  o następującej treści:  „Przypominamy, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub nie zwrócenia  podręcznika do klasy pierwszej, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kwoty 4,34zł za jedną część „Naszego elementarza’’. Kwota ta stanowi dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek  dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział  Okręgowy w Warszawie, numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000. W treści przelewu należy wpisać : „zwrot za podręcznik część…” podając numer jednej z czterech części.
  Jako dowód rozliczenia się z budżetem państwa  za utracony, uszkodzony podręcznik  rodzic  przedstawia dowód przelania środków na ww. rachunek dochodów nauczycielom bibliotekarzom.
 5. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).
 6. Pierwsze części podręczników (materiałów edukacyjnych) będą wypożyczone uczniom od 2 września; uczniowie przychodzą do biblioteki szkolnej całą grupą wraz z wychowawcą  – nauczycielem Edukacji wczesnoszkolnej, podczas zajęć edukacyjnych.
 7. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników (materiałów edukacyjnych) decyduje nauczyciel. Uczniowie przychodzą do biblioteki całym zespołem klasowym wraz z wychowawcą, oddając i wypożyczając podręczniki (materiały edukacyjne).
 8. Uczniowie, których nie będzie w szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do biblioteki szkolnej.
 9. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, nie pisanie wewnątrz), ponieważ dany podręcznik będzie służył uczniom kl. I przez kolejne 2 lata.

Podstawa Prawna:
Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014 r. poz. 811.

Biblioteka szkolna

Losowe zdjęcie z galerii

Logowanie

Copyright © 2012. ZSiPO w Magnuszewie.