Sprawozdanie z akcji „Góra Grosza"

goragroszaW tym roku podobnie jak w poprzednim nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza 2014". Celem akcji organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom, było zebranie funduszy na następujące programy pomocy: pomoc dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, pomoc dla Domów dla Dzieci( Domów powstałych w wyniku przekształcenia dużych domów dziecka),pomoc dla istniejących domów dziecka i innych placówek opiekuńczo – wychowawczych, tworzenie grup usamodzielnienia dla młodzieży z domów dziecka, programy szkoleń rodzin zastępczych i adaptacyjnych, pomoc dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych realizujących nowatorskie programy wychowawcze, programy terapeutyczne dla dzieci przebywających w różnych formach opieki zastępczej.

Uczniowie naszej szkoły nie pozostali obojętni na krzywdę małych dzieci oraz swoich rówieśników i oprócz książek oraz zeszytów w plecakach przynosili drobne monety groszowe.
Samorząd Uczniowski podjął się przeprowadzenia „Góry Grosza". Akcja była bardzo dobrym przedsięwzięciem wychowawczym, gdyż pozwoliła uświadomić uczniom, że oddając choćby jeden grosz można przyczynić się do zrealizowania wielkich czynów na rzecz dzieci w trudnej sytuacji rodzinnej.
Po zakończeniu tej szlachetnej akcji dokonano ważenia oraz podliczenia wszystkich zebranych monet. Uczniowie naszej szkoły zebrali w sumie 48,7 kg monet co dało w przeliczeniu 593,30 zł.
W dniu 20.01.2014r. pieniądze uzbierane w ramach akcji „Góra Grosza" zostały przesłane na adres organizatora.
Opiekunowie Samorządów w swoich podziękowaniach pragną szczególnie podziękować uczniom klasy III a i III b Szkoły Podstawowej oraz uczennicom klasy VI a za ogromny wkład włożony w przeliczanie monet, oraz wyróżnić następujące klasy z podziałem na kategorie wiekowe:

Przedszkole

I miejsce – klasa 0 c – 4,7 kg
II miejsce – przedszkole grupa b – 2,8 kg
III miejsce – klasa 0 a – 2,1 kg

Edukacja wczesnoszkolna:

I miejsce – klasa II a – 10,1 kg
II miejsce – klasa II b – 9,2 kg
III miejsce – klasa I a – 3,9 kg

Klasy IV – VI

I miejsce – klasa VI a – 2,7 kg
II miejsce - klasa IV b – 1,5 kg
III miejsce – klasa V b – 1,3 kg

Gimnazjum

Klasa II b – 2,4 kg

Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy, oraz mamy nadzieję, że w następnej edycji akcji też będą chętnie brali udział!

Opiekunowie Samorządu uczniowskiego:
Barbara Kacalińska 
Zofia Boryczka 
Agnieszka Kozłowska 
Ewa Stopka 
Agnieszka Kreczmańska 
Dorota Kurek - Kulasińska

Losowe zdjęcie z galerii

Logowanie

Copyright © 2012. ZSiPO w Magnuszewie.