MIKOŁAJKI SZKOLNE

Jak co roku 6 grudnia 2013 roku zawitał do naszej szkoły Święty Mikołaj, od progu wprowadzając świąteczny nastrój. Zanim jednak rozdał wszystkie prezenty uczniowie odgadywali ukryte w klasach zagadki i udzielali na nie odpowiedzi. Ponadto Mikołaj wysłuchał piosenek i pięknych recytacji wierszy przygotowanych przez uczniów. W nagrodę częstował słodyczami, chwalił uczniów za ich występy i dopytywał o postępy w nauce, sukcesy sportowe i zachowanie uczniów. W podziękowaniu dzieci obdarowały go licznie przygotowanymi pracami plastycznymi.
mikolajKażda klasa w naszej szkole otrzymała również paczki pełne słodkich pyszności, a było to możliwe dzięki ofiarności sponsorów, którzy bezinteresownie przekazali słodycze na paczki mikołajkowe. Wśród grona ofiarodawców znaleźli się:
- Państwo Maria i Józef Olszewscy
- Państwo Dorota i Mirosław Kowalczykowie
- Państwo Halina i Ryszard Kutyłowie
- Państwo Beata i Marek Boguccy
- Państwo Agnieszka i Konrad Szaraniec
- Państwo Mariola i Mieczysław Kutyłowie
- „GRUPA-SAD Sp. z o.o."

Dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne i uczniowie składają WSZYSTKIM SPONSOROM wyrazy podziękowania za życzliwość, ofiarowaną pomoc i zaangażowanie w organizację szkolnych mikołajek. Dzięki PAŃSTWA pomocy Mikołaj przyniósł wraz z upominkiem dużo radości wszystkim dzieciom. Głęboko wierzymy, że okazana siła serca i przyjazna dłoń będzie nam nadal towarzyszyć i wspierać w dalszej pracy.
DZIĘKUJEMY!

Losowe zdjęcie z galerii

Logowanie

Copyright © 2012. ZSiPO w Magnuszewie.