Odpowiedzialność karna i prawa uczniów

IMG 2961 CustomW dniach 14 i 15 maja bieżącego roku gościliśmy w szkole policjanta z Komisariatu Policji w Grabowie. Tematem prelekcji profilaktycznej była odpowiedzialność prawna i karna nieletnich. W spotkaniu brali udział uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.
Funkcjonariusz omówił zagadnienia z zakresu czynów zabronionych oraz przejawów demoralizacji, a także problematykę postępowania z nieletnimi, naruszającymi normy prawne oraz możliwe do zastosowania środki wychowawcze przez Sąd Rodzinny i Nieletnich.
Spotkanie było również doskonałą okazją omówienia zasad bezpiecznego korzystania z Internetu – cyberprzemoc. Policjant wskazywał uczniom korzyści jak i zagrożenia płynące z Internetu. Ponadto zaznaczył, że anonimowość w sieci jest tylko pozorna. Przestrzegał również młodych ludzi przed konsekwencjami wynikającymi z popełniania czynów zabronionych za pomocą środków przekazu.
Dodatkowo na spotkaniu poruszana była tematyka uzależnień – narkotyki i dopalacze.
Na zakończenie spotkania, młodzież mogła zadawać policjantowi pytania, by wyjaśnić wątpliwości związane z prezentowanymi zagadnieniami.
Spotkanie było doskonałą okazją, aby uświadomić młodym ludziom, jak nie wpaść w konflikt z prawem.

Pedagog szkolny

Losowe zdjęcie z galerii

Logowanie

Copyright © 2012. ZSiPO w Magnuszewie.