elektrowniamWe wtorek 14 maja uczniowie klas III gimnazjum po opieką p. Alicji Purtak, p. Marii Narojczyk, p. Andrzeja Marka zwiedzali Zakład ENEA Wytwarzanie S.A. (dawna Elektrownia Kozienice) w Świerżach Górnych. Zapoznali się oni z procesem wytwarzania energii elektrycznej. Dowiedzieli się także, iż elektrownia dba o środowisko naturalne. Poznali metody, które pomagają ograniczyć emisję zanieczyszczeń, takie jak niskoemisyjna technika spalania, katalityczne odazotowanie spalin, właściwa eksploatacja elektrofiltrów, odsiarczanie spalin. Dla wszystkich uczestników wycieczki była to interesująca lekcja i z pewnością będziemy miło ją wspominać. Być może w przyszłości to będzie miejsce naszej pracy?

Uczennice kl. III gim.
Sylwia Kowalczyk
Emilia Wachnik
Fot. Marcin Domaszczyński

Losowe zdjęcie z galerii

Logowanie

Copyright © 2012. ZSiPO w Magnuszewie.