Konkurs: „English spelling"

Szkolny konkurs literowania z języka angielskiego „English spelling"

 

enTermin konkursu: 07.06.2013 r.

1. Cele konkursu:
- rozwinięcie umiejętności poprawnego literowania w języku angielskim,
- doskonalenie znajomości ortografii,
- motywacja uczniów do nauki ortografii.

2. Organizator:
- nauczyciele języka angielskiego – mgr Agnieszka Kreczmańska, mgr Justyna Jagiełło, mgr Dorota Kurek-Kulasińska

3. Warunki uczestnictwa:
- uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń z klas IV – VI szkoły podstawowej w Magnuszewie
- chęć uczestnictwa należy zgłosić u swojego nauczyciela języka angielskiego do dnia 20.05.2013 r.

4. Zakres programowy:
- uczniowie otrzymają listy wyrazów, których znajomość będzie obowiązywała na konkursie,
- zakres słownictwa będzie zgodny z programem nauczania wyżej wymienionych grup wiekowych.

5. Zasady i przebieg konkursu:
Konkurs odbędzie się 07 czerwca 2013 r. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
- I etap – dyktando: uczniowie będą zapisywać wyrazy literowane przez nauczyciela,
- do II etapu przechodzą uczniowie z najlepszymi wynikami: w II etapie uczniowie będą literować wyrazy, które sami wylosują, a następnie podają ich polskie znaczenie.

6. Nagrody:
Wszyscy laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

7. Jury:
Nad przebiegiem konkursu czuwać będą nauczyciele języka angielskiego.
Koordynator: mgr Agnieszka Kreczmańska.

 

Materiały do pobrania:

Regulamin szkolnego konkursu literowania z języka angielskiego „English spelling"

Lista słów obowiązujących w konkursie

 

Losowe zdjęcie z galerii

Logowanie

Copyright © 2012. ZSiPO w Magnuszewie.