PÓŁKOLONIA

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Magnuszewie we współpracy
ze Związkiem Młodzieży Wiejskiej i KRUS-em w Kozienicach organizuje półkolonię
dla dzieci w wieku 7-16 lat w terminie 
od 08.07.2013r. do 19.07.2013r. 
Półkolonia organizowana jest dla dzieci rolników (co najmniej jedno z rodziców lub prawnych opiekunów
jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 Koszt pobytu na półkolonii wynosi 50 zł od dziecka.
 Więcej informacji w sekretariacie szkoły pod nr telefonu: (48) 621 70 34
Pismo z informacją

Losowe zdjęcie z galerii

Logowanie

Copyright © 2012. ZSiPO w Magnuszewie.